Dokumenti

Autotransporta izmantošana/ Tokija 2020

Pieprasīšana

Pieprasījumā obligāti jānorāda:
• Federācija/ savienība, kas pieprasa (šobrīd pieejams tikai vasaras sporta veidiem Tokija2020 ietvaros);
• Federācijas/ savienības paraksttiesīgā persona, kas parakstīs līgumu un aktu;
• Federācijas/ savienības pilnvarotā(s) personas(s), kura(s) vadīs autotransportu, ar personas kodu (saņemot auto, tiks pārbaudīta autovadītāja personība un atbilstošas autovadītāja apliecības esamība – nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un atbilstošu autovadītāja apliecību, autovadītājam jābūt vismaz 25 gadus vecam);
• Laika periods, uz kuru autotransports nepieciešams (vēlamais saņemšanas un nodošanas datums un laiks);
• Valstis, kurās autotransportu plānots izmantot;
• Paredzamais nobraukums (aprēķins 95km/ dienā);
• Pieprasījums jānosūta elektroniski, no federācijas/ savienības oficiālās e-pasta adreses uz ;
• Pieprasījumi tiks izvērtēti un apmierināti saņemšanas-prioritārā kārtībā.

Saņemšana un nodošana

• Tiek sagatavots patapinājuma līgums, kuru paraksta federācijas/ savienības paraksttiesīgā persona un pieņemšanas – nodošanas akts;
• Automašīna tiek saņemta un nodota Elektrum Olimpiskajā centrā, Grostonas ielā 6b, Rīgā – kontaktpersona Jānis Rūtens (tālrunis: +371-26533003, jāsazinās pirms saņemšanas);
• Automašīnu saņemot federācijas/ savienības pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstošu autovadītāja apliecību;
• Automašīnu saņemot un nododot jāparaksta attiecīgs pieņemšanas – nodošanas akts;
• Automašīna jānodod tādā pašā stāvoklī, kādā tā saņemta, pieļaujot dabisko nolietojumu, vienlaicīgi atdodot automašīnas atslēgas, imobilaizeru un visus dokumentus (kas saņemti pie automašīnas saņemšanas).
• Automašīna jānodod tīra (iekšpusē un ārpusē), nevainojamā vizuālā un tehniskā kārtībā,  ar pilnībā uzpildītu degvielas tvertni un visiem citiem patērējamajiem šķidrumiem.