Nolikumi un noteikumi

LOK Institūciju nolikums (apstiprināts 20.12.2016)

LOK Ētikas komisijas nolikums (apstiprināts 29.04.2014)

LOK Individuālo vasaras sporta veidu komisijas nolikums (apstiprināts 16.04.2013)

LOK Individuālo ziemas sporta veidu komisijas nolikums (apstiprināts 16.04.2013)

LOK Finansu komisijas nolikums (apstiprināts 16.10.2012)

LOK Juridiskās komisijas nolikums (apstiprināts 16.10.2012)

LOK Reģionālo programmu komisijas nolikums (apstiprināts 16.10.2012)

LOK Sporta spēļu komisijas nolikums (apstiprināts 16.10.2012)

LOK Sporta veidu komisijas nolikums (apstiprināts 01.11.2016)

LOK IK

Aktuāli

NOLIKUMI UN NOTEIKUMI

PRIVĀTUMA POLITIKA