Vienotā sadarbības līguma pielikumi

Tāmes, pieprasījumi un atskaites iesniedzamas, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz

 

FORMA T (Tāme) - LOK vienotā sadarbības līguma pielikums

FORMA P (Pieprasījums) - LOK vienotā sadarbības līguma pielikums

FORMA A (Atskaite) - LOK vienotā sadarbības līguma pielikums

FORMA SA (Tehniskā atskaite) - LOK vienotā sadarbības līguma pielikums

FORMA ST (Treniņu - sacensību darba tāme) - LOK vienotā sadarbības līguma pielikums

FORMA SL (Federācijas - sportista sadarbības līguma paraugs) - LOK vienotā sadarbības līguma pielikums