Informācija par līdzekļu izlietojumu

Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Uz 2020.gada 31.decembri 09.21.00 Skatīt
Uz 2020.gada 31.decembri 09.23.00  Skatīt
Uz 2020.gada 31.decembri 09.09.00  Skatīt
Uz 2020.gada 31.decembri 09.09.00  Skatīt
Uz 2020.gada 31.decembri 02.00.00 Skatīt
Uz 2020.gada 30.septembri  09.21.00 Skatīt
Uz 2020.gada 30.septembri  09.23.00  Skatīt
Uz 2020.gada 30.septembri  09.09.00  Skatīt
Uz 2020.gada 30.septembri  02.00.00 Skatīt
Uz 2020.gada 30.jūniju 09.21.00 Skatīt
Uz 2020.gada 30.jūniju 09.23.00 Skatīt
Uz 2020.gada 30.jūniju 09.09.00  Skatīt
Uz 2020.gada 31.martu 09.21.00 Skatīt 
Uz 2020.gada 31.martu 09.21.00 Skatīt
Uz 2020.gada 31.martu 09.23.00 Skatīt 
Uz 2020.gada 31.martu 09.09.00  Skatīt
Uz 2019.gada 31.decembri 09.21.00 Skatīt 
Uz 2019.gada 31.decembri 09.23.00 Skatīt
Uz 2019.gada 31.decembri 09.09.00 Skatīt
Uz 2019.gada 30.septembri 09.21.00 Skatīt
Uz 2019.gada 30.septembri 09.23.00 Skatīt
Uz 2019.gada 30.septembri 09.21.00 Skatīt
Uz 2019.gada 30.jūniju 09.21.00 Skatīt
Uz 2019.gada 30.jūniju 09.23.00 Skatīt
Uz 2019.gada 30.jūniju 09.09.00 Skatīt
Uz 2019.gada 31.martu 09.21.00 Skatīt
Uz 2019.gada 31.martu 09.09.00 Skatīt
Uz 2019.gada 31.martu 09.23.00 Skatīt
Uz 2019.gada 31.janvāri 09.21.00 Skatīt
Uz 2018.gada 31.decembri 09.21.00 Skatīt
Uz 2018.gada 30.septembri   Skatīt
Uz 2018.gada 30.jūniju 09.21.00 Skatīt
Uz 2018.gada 31.martu 09.21.00 Skatīt
Uz 2018.gada 31.janvāri 09.21.00 Skatīt
Uz 2017.gada 31.decembri 09.21.00 Skatīt
Uz 2017.gada 30.septembri 09.21.00 Skatīt
Uz 2017.gada 30.jūniju 09.21.00 Skatīt
Uz 2017.gada 31.martu 09.21.00 Skatīt

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu

Uz 2020.gada 31.decembri Skatīt
Uz 2020.gada 30.septembri Skatīt
Uz 2020.gada 30.jūniju Skatīt
Uz 2020.gada 31.martu Skatīt
Uz 2019.gada 30.novembri Skatīt
Uz 2019.gada 30.jūniju Skatīt
Uz 2018.gada 31.decembri Skatīt
Uz 2018.gada 30.novembri Skatīt
Uz 2018.gada 30.septembri Skatīt
Uz 2018.gada 30.jūniju Skatīt
Uz 2018.gada 31.martu Skatīt
Uz 2017.gada 15.novembri Skatīt